CONSCIENTS DE LA IMPORTANCIA DE LA PRESERVACIÓ DEL MEDI MARÍ I DE QUE PER A UNA PART DE LA CIUTADANIA LA NÀUTICA D’ESBARJO I ELS PORTS ESPORTIUS NECESSITEN MILLORAR LA SEVA IMATGE, DES DEL CLÚSTER NÀUTIC REAFIRMEM EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA PRESERVACIÓ DEL MEDI MARÍ, COM A BASE PER AL CREIXEMENT DEL NOSTRE SECTOR, I PER AIXÒ HEM DESENVOLUPAT EL PROJECTE

‘NETEGEM ELS PORTS’

Objectius

 • Contribuir a la preservació del medi marí, fent tasques de neteja de 12 ports catalans a l’any durant els mesos de maig i juny*.

 • Compromís de netejar la totalitat dels ports del país en un període de 4 anys.

 • Promoure les activitats nàutiques com a activitats segures i a l’abast de la pràctica totalitat de ciutadans.

 • Donar la màxima visibilitat possible als nostres patrocinadors.

 • Promoure una campanya d’imatge del sector nàutic, amb presencia a mitjans generalistes de premsa i TV, que:

  • Promogui les activitats nàutiques i el sector econòmic que representen.

  • Visibilitzi l’esforç dels patrocinadors del projecte.

*Segons l’evolució del projecte ‘NETEGEM ELS PORTS’ aquest podrà ser ampliable amb segones actuacions post-temporada als mesos d’octubre i novembre

PROGRAMA DE CONSCIENCIACIÓ de tot el personal i usuaris de les instal·lacions dels ports esportius:

 • Personal portuari.

 • Propietaris i usuaris de les embarcacions.

 • Personal dels serveis i locals comercials existents.

 • Visitants i públic, en general.

Calendari

PROPERAMENT

Col·laboradors

Descobreix que t’ofereixen els nostres col·laboradors

Partner tecnològic

Col·laboradors locals

Descobreix que t’ofereixen

Girona

Barcelona

Tarragona

Mediambient

Consulta a la Capitania les bones pràctiques mediambientals als ports esportius:

 • Minimització i gestió de residus sòlids.

 • Minimització i gestió d’abocaments.

 • Minimització consum elèctric. Minimització consum aigua.

 • Responsabilitat i conscienciació mediambiental.